Prilikom prijave na željeno radno mjesto svaki potencijalni zaposlenik mora proći selekcijski proces, proces biranja pravog kandidata s kvalifikacijama i kompetencijama za taj posao.

Selekcijski proces razlikovat će se ovisno o poslu za koji se prijavljuješ. Broj koraka i njihove značajke ovisit će o kompleksnosti posla, zahtjevima koji se od kandidata očekuju te broju prijavljenih. 

Nakon prikupljanja prijava kandidata kreće proces selekcije. Uobičajeno, cjelokupni proces obuhvaća predselekciju, primjenu psihologijskih i/ili stručnih testova te jedan ili dva kruga intervjua. Dodatno, ukoliko se od tebe traže specifična stručna znanja, proces selekcije može uključivati i prosudbena središta ili testove situacijske prosudbe.

Predselekcija je korak koji se odvija prije primjenjivanja dodatnih selekcijskih postupaka i testova. Naime, kako bi poslodavci suzili izbor kandidata na one koji zadovoljavaju osnovne uvjete natječaja, često prvo pregledaju njihove životopise i motivacijska pisma te iz daljnjeg procesa isključe one koji npr. nemaju dovoljno iskustva, razinu obrazovanja koju traže i slično. 

Sljedeći korak za one koji zadovoljavaju osnovne uvjete natječaja jest ispunjavanje raznih testova. Često su to testovi kognitivnih sposobnosti te testovi osobnosti. Uz testove kognitivnih sposobnosti, za određene poslove bitni su i testovi specifičnih sposobnosti potrebnih za njihovo obavljanje. U ovom dijelu mogu te ispitati tvoje znanje stranih jezika koji su traženi, stručna znanja različitih procesa ili računalnih programa kao što je Microsoft Excel. U ovom dijelu mogu se pojaviti i testovi situacijske prosudbe. To su testovi koji sadrže opise nekih radnih zadataka ili situacija koje se mogu pojaviti na tom poslu te se od tebe traži da od ponuđenih odgovora odabereš onaj za koji smatraš da je najbolji u toj situaciji. 

Naravno, valja napomenuti da se poslodavci ne oslanjaju samo na rezultate testova, već ih dodatno provjere te ispitaju na samom intervjuu. 

Prvi intervju može biti i telefonski. Telefonski intervju obavljaju osobe iz ljudskih resursa te on služi kako bi pobliže ispitali tvoju motivaciju za rad na tom radnom mjestu, ali i dodatno provjerili detalje iz tvojeg životopisa

Na drugom intervjuu su većinom uz osobe iz odjela ljudskih resursa prisutni i voditelji odjela u koji ste se prijavili. Sastoji se od pitanja kojima poslodavac dodatno upoznaje vas i vaše osobine, procjenjuje kako bi se uklopili među kolege i atmosferu na poslu, ali i od raznih situacijskih pitanja. Takva pitanja služe za provjeru tvojih reakcija u stvarnim situacijama koje se pojavljuju u svakodnevnom radu. Na intervjuu poslodavac dakako može i detaljnije ispitati vaša stručna znanja, tražeći od vas da opišete neke poslove na kojima ste prethodno radili i specifične zadatke koje ste obavljali. 

Kao dodatnu opciju koju smo spomenuli, neki selekcijski procesi mogu uključivati i prosudbena središta. To je metoda koja obuhvaća procjenu kandidata opažanjem u situacijskim testovima. Grupa kandidata zajedno rješava neki problem, obavljaju različite stvarne zadatke s kojima bi se inače susreli na tom poslu ili pak igraju uloge. Na taj način poslodavac može opažati kako bi se kandidat ponašao u stvarnoj radnoj situaciji, kako radi u timu i surađuje s drugima, koliko je samostalan u radu, kako organizira zadatke i svoje vrijeme u njihovom obavljanju. 

Na temelju svih rezultata, poslodavac odlučuje o tome kojeg će kandidata izabrati. Unatoč primjeni raznih testova, dojam koji ostaviš na intervjuu i u izravnom kontaktu s poslodavcem iznimno je bitan te može presuditi u odluci poslodavca. Stoga te pozivamo da se prijaviš na naše projekte Career Match Day i Business Matchmaker, usavršiš svoje vještine sudjelovanja u intervjuima te tako zablistaš na sljedećem razgovoru za posao! A tko zna, možda već i tamo uspiješ uloviti odličnu poslovnu priliku!